รายงานและตรวจสอบ

   เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลได้รวดเร็ว รองรับการแสดงผลข้อมูล
ทุกอุปกรณ์ และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบลำดับขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
อย่างเป็นระบบ

เกร็ดความรู้

    ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสามารถกดเข้าใช้งานที่เมนู "การขอกำหนดตำแหน่งฯ" จากด้านบนเว็บไซต์

ซึ่ง ข้างในจะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระและวิธีในการขอกำหนดตำแหน่งรวมทั้งฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งฯ เป็นต้น

เข้าสู่ระบบ